Priėmimo tvarka

Mokiniai į Šiaulių Jovaro progimnaziją priimami vadovaujantis Šiaulių miesto savivaldybės bendrojo ugdymo tvarkos aprašu ir tvarkos aprašo pakeitimu (naujausias pakeitimas).

Mokinių priėmimo komisija:

 • Irena Ričkuvienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui – komisijos pirmininkė;
 • Kristina Burbienė, pradinio ugdymo ir pagalbos skyriaus vedėja – pirmininko pavaduotoja;

Nariai:

 • Dalia Zorienė, l.e. pagrindinio ugdymo skyriaus vedėja;
 • Vaida Vinogradovaitė, istorijos mokytoja;
 • Sigutė Kaušiuvienė, psichologė.

Mokinių priėmimo komisijos veiklos reglamentas.

Prašymai į 1 ir 5 klases priimami nuo kovo 1 d. iki gegužės 31 d. (imtinai) raštinėje kiekvieną darbo dieną 8:00 – 16:30.
Nuo 2018 m. kovo 1 d. iki balandžio 30 d. priimami prašymai, jei vaikas, mokinys:

 1. gyvena mokyklos aptarnaujamoje teritorijoje (pateikus deklaraciją apie gyvenamąją vietą);
 2. mokosi toje pačioje mokykloje ir ketina tęsti mokymąsi pagal aukštesnę ugdymo programą;
 3. nuomojasi gyvenamąjį būstą mokyklos aptarnaujamoje teritorijoje (pateikus nuomos sutarties, užregistruotos Nekilnojamojo turto registre, kopiją).
 4. nori mokytis choreografinio ugdymo krypties klasėje.

Nuo 2018 m. gegužės 1 d. priimami prašymai dėl mokinių priėmimo į likusias laisvas vietas.
Pirmumo teise į laisvas vietas (eilės tvarka) priimami:

 1. asmenys, dėl įgimtų ar įgytų sutrikimų turintys specialiųjų ugdymosi poreikių;
 2.  mokykloje jau besimokančių mokinių broliai ir seserys;
 3. arčiausiai mokyklos gyvenantys asmenys.

Būsimiems 1 klasių mokiniams reikalingi šie dokumentai:

 1. tėvų (globėjų) prašymas (pildomas progimnazijos raštinėje);
 2. pažyma apie asmens deklaruotą gyvenamąją vietą;
 3. vaiko tapatybę patvirtinančio dokumento kopija;
 4. nustatytos formos vaiko sveikatos patikrinimo pažyma (iki rugsėjo 1 d.).

2018 m. balandžio 11 d. 18 val. aktų salėje įvyks būsimųjų pirmokų tėvų susirinkimas.
2018 m. balandžio 12, 13 dienomis 18 val. vyks choreografinio ugdymo krypties (šokių) klasės komplektavimas (smulkesnė informacija susirinkime). Choreografinės (šokių) klasės sąrašas.
Būsimiems 5 klasių mokiniams reikalingi šie dokumentai:

 1. tėvų (globėjų) prašymas (pildomas progimnazijos raštinėje);
 2. vaiko tapatybę patvirtinančio dokumento kopija;
 3. pažyma apie asmens deklaruotą gyvenamąją vietą;
 4. nustatytos formos vaiko sveikatos patikrinimo pažyma (iki rugsėjo 1 d.);
 5. pradinio išsilavinimo pažymėjimas ir jo kopija (iki birželio 16 d.);
 6. standartizuotų testų pasiekimai, mokymosi aprašai.

Informacija dėl būsimųjų penktokų tėvų susirinkimo bus paskelbta vėliau.
Telefonai pasiteiravimui:
Raštinė (Vaida Vinogradovaitė) tel. 865625675

 2018m. rugsėjo 1d. laisvų vietų yra šiose klasėse:

 • 2-oje klasėje – 2
 • 7-oje klasėje – 8

Telefonai pasiteiravimui: raštinė (Vaida Vinogradovaitė) tel. 865625675

Mokyklos aptarnaujama teritorija

Prašymo forma į 1 klases.

Prašymo forma į 5 klases.

Sutarties forma

Priėmimo į šokių klasę tvarka pdf

Pasirašytos bendradarbiavimo sutartys su kitomis mokyklomis:
Šiaulių Didždvario gimnazija (sutartis)
Šiaulių S. Daukanto gimnazija (sutartis)
Šiaulių S. Šalkauskio gimnazija (sutartis)
Šiaulių Saulėtekio gimnazija (sutartis)