Priėmimo tvarka

Mokiniai į Šiaulių Jovaro progimnaziją priimami vadovaujantis Šiaulių miesto savivaldybės bendrojo ugdymo tvarkos aprašu.

Mokinių priėmimo komisija:

 • Irena Ričkuvienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui – komisijos pirmininkė;
 • Kristina Burbienė, pradinio ugdymo ir pagalbos skyriaus vedėja – pirmininko pavaduotoja;

Nariai:

 • Skaidra Mockevičienė, pagrindinio ugdymo skyriaus vedėja;
 • Vaida Vinogradovaitė, istorijos mokytoja;
 • Rūta Nagelienė, psichologė.

Mokinių priėmimo komisijos veiklos reglamentas.
Prašymai į 1 ir 5 klases priimami nuo  š.m. kovo 1 d. iki gegužės 31 d. (imtinai) raštinėje kiekvieną darbo dieną 8:00 – 16:30.

Nuo š.m. kovo 1 d. iki balandžio 30 d. priimami prašymai, jei vaikas, mokinys:

 1. gyvena mokyklos aptarnaujamoje teritorijoje (pateikus deklaraciją apie gyvenamąją vietą);
 2. mokosi toje pačioje mokykloje ir ketina tęsti mokymąsi pagal aukštesnę ugdymo programą;
 3. nuomojasi gyvenamąjį būstą mokyklos aptarnaujamoje teritorijoje (pateikus nuomos sutarties, užregistruotos Nekilnojamojo turto registre, kopiją).
 4. nori mokytis choreografiniougdymo (šokių) klasėje.

Nuo 2017 m. gegužės 1 d. priimami prašymai dėl mokinių priėmimo į likusias laisvas vietas:
– pagal prašymo padavimo datą;
– turintys aukštesnius mokymosi pasiekimus.

Būsimiems 1 klasių mokiniams reikalingi šie dokumentai:

 1. tėvų (globėjų) prašymas (pildomas progimnazijos raštinėje);
 2. pažyma apie asmens deklaruotą gyvenamąją vietą;
 3. vaiko tapatybę patvirtinančio dokumento kopija;
 4. nustatytos formos vaiko sveikatos patikrinimo pažyma (iki rugsėjo 1 d.).

Būsimiems 5 klasių mokiniams reikalingi šie dokumentai:

 1. tėvų (globėjų) prašymas (pildomas progimnazijos raštinėje);
 2. vaiko tapatybę patvirtinančio dokumento kopija;
 3. pažyma apie asmens deklaruotą gyvenamąją vietą;
 4. nustatytos formos vaiko sveikatos patikrinimo pažyma (iki rugsėjo 1 d.);
 5. pradinio išsilavinimo pažymėjimas ir jo kopija (iki birželio 16 d.);
 6. standartizuotų testų pasiekimai.

 2017m. gruodžio 1d. laisvų vietų yra šiose klasėse:

 • 1-oje klasėje – 5
 • 6-oje klasėje – 10
 • 7-oje klasėje – 2
 • 8-oje klasėje – 4

Telefonai pasiteiravimui: raštinė (Vaida Vinogradovaitė) tel. 865625675

Mokyklos aptarnaujama teritorija

Prašymo forma į 1 klases.

Prašymo forma į 5 klases.

Sutarties forma

Priėmimo į šokių klasę tvarka pdf

Pasirašytos bendradarbiavimo sutartys su kitomis mokyklomis:
Šiaulių Didždvario gimnazija (sutartis)
Šiaulių S. Daukanto gimnazija (sutartis)
Šiaulių S. Šalkauskio gimnazija (sutartis)
Šiaulių Saulėtekio gimnazija (sutartis)