Ugdymas karjerai

Jovaro progimnazijos karjeros centro tikslas – padėti mokiniams kurti savo karjerą, sudaryti sąlygas įgyti karjeros kompetencijų.

Uždaviniai:

 • Sudaryti mokiniams galimybes pažinti, įvertinti ir aptarti individualias savybes, galinčias turėti įtakos karjerai.
 • Teikti informaciją apie mokymosi ir darbo galimybes (pasitelkiant informacinius šaltinius, pažintinius vizitus, renginius, ekskursijas, susitikimus su švietimo įstaigų, įmonių, organizacijų atstovais).
 •  Padėti rasti ir efektyviai naudoti karjeros informaciją.
 •  Organizuoti mokinių profesinį veiklinimą – veiklas, kuriose mokiniams padedama aktyviai pažinti įvairias užimtumo sritis, profesijų ypatumus ir karjeros galimybes, kaupti darbo patirtį, ugdytis profesinę motyvaciją, planuoti būsimą karjerą.
 • Teikti mokiniams konsultacijas (individualiai ir grupėmis).
 •  Ugdyti ir tobulinti karjerai svarbiausias kompetencijas.

Karjeros centre (bibliotekoje) galima:

 • Sužinoti apie naudingus informacijos šaltinius internete, išmokti jais naudotis.
 •  Gauti informaciją apie mokymo įstaigas Šiauliuose.
 •  Gauti pagalbą sprendžiant karjeros pasirinkimo, mokymosi problemas.
 •  Atlikti testus išsiaiškinant polinkį į tam tikrą veiklą, profesinį kryptingumą.

Karjeros koordinatorės: Vaida Godelienė ir Viktorija Būdvytytė

Ugdymo karjerai kompetencijų sritys:

 • Savęs pažinimo (pažinti karjerai svarbias asmenybės charakteristikas, pažinti socialinę aplinką ir socialinius vaidmenis);
 • Karjeros galimybių pažinimo (rasti ir efektyviai naudoti karjeros informaciją, pažinti mokymosi visą gyvenimą galimybes, pažinti kintantį darbo pasaulį);
 • Karjeros planavimo (kelti gyvenimo ir karjeros tikslus, priimti karjeros sprendimus, sudaryti ir atnaujinti karjeros planą);
 • Karjeros įgyvendinimo (sėkmingai pereiti iš mokyklos į kitą karjeros aplinką: gimnaziją ar profesinę mokyklą).

Tai įdomu: