Maitinimas

Nuo 2017 m. rugsėjo 1 d. nustatyta tokia mokinių maitinimo tvarka progimnazijos valgykloje:

  1. Po pirmos pamokos mokamus ir nemokamus pusryčius valgo 1 – 8 kl. mokiniai. Maistą pasiima patys.
  2. Po dviejų pamokų mokamus ir nemokamus pietus valgo 1-ųjų kl. mokiniai. Stalus dengia valgyklos darbuotojai. Į valgyklą juos palydi ir prižiūri klasių mokytojai. Mokamus pietus galima nusipirkti už grynuosius pinigus arba padarius pavedimą į nurodytą sąskaitą.
  3. Po trijų pamokų mokamus ir nemokamus pietus valgo 2 – 4 kl. mokiniai. Stalus dengia valgyklos darbuotojai. Į valgyklą juos palydi ir prižiūri klasių mokytojai. Mokamus pietus galima nusipirkti už grynuosius pinigus arba padarius pavedimą į nurodytą sąskaitą.
  4. Po keturių pamokų mokamus ir nemokamus pietus valgo 5 – 6 kl. mokiniai. Nemokamus pietus valgantys mokiniai maistą pasiima patys, pasakydami valgyklos darbuotojams pavardę ir klasę. Mokamus pietus galima nusipirkti už grynuosius pinigus arba padarius pavedimą į nurodytą sąskaitą.
  5. Po penkių pamokų valgo 7 – 8 kl. mokiniai, gaunantys nemokamus ir mokamus pietus. Nemokamus pietus valgantys mokiniai maistą pasiima patys, pasakydami valgyklos darbuotojams pavardę ir klasę. Mokamus pietus galima nusipirkti už grynuosius pinigus arba padarius pavedimą į nurodytą sąskaitą.
  6. Tvarką valgykloje prižiūri budintys mokiniai ir mokytojai pagal nustatytą budėjimo tvarką ir grafiką.