Maitinimas

Nuo 2014 m. rugpjūčio 29 d. nustatyta tokia mokinių maitinimo tvarka progimnazijos valgykloje:

  1. Po dviejų pamokų mokamus ir nemokamus pusryčius bei pietus valgo 1-ųjų kl. mokiniai. Stalus dengia valgyklos darbuotojos. Į valgyklą juos palydi ir prižiūri klasių mokytojai;
  2.  Po trijų pamokų mokamus ir nemokamus pietus valgo 2 – 4 kl. mokiniai. Į valgyklą juos palydi ir prižiūri klasių mokytojai. Stalus dengia valgyklos darbuotojos;
  3. Po keturių pamokų mokamus ir nemokamus pietus valgo 5 – 6 kl. mokiniai. Nemokamus pietus valgantys mokiniai maistą pasiima patys, pasakydami valgyklos darbuotojams pavardę ir klasę. Mokamus pietus galima nusipirkti už grynuosius pinigus bei naudojantis TAPSIS kortele.
  4. Po penkių pamokų valgo 7-8 kl. mokiniai, gaunantys nemokamus ir mokamus pietus. Nemokamus pietus valgantys mokiniai maistą pasiima patys, pasakydami valgyklos darbuotojams pavardę ir klasę. Mokamus pietus galima nusipirkti už grynuosius pinigus bei naudojantis TAPSIS kortele.
  5. Tvarką valgykloje po dviejų, trijų, keturių ir penkių pamokų prižiūri budintys mokiniai ir mokytojai.
  6. Klasių vadovai su šia tvarka turi supažindinti visus mokinius bei informuoti mokinių tėvus ir griežtai reikalauti, kad į valgyklą mokiniai eitų tik savo laiku, nemokamus pietus pasiimtų tik tas mokinys, kuriam jie skiriami.
  7. Valgyklos darbuotojai maitina mokinius tik jiems nustatytu metu.
  8. Nemokamai maitinamiems mokiniams už praleistas dienas nebus kompensuojama, bus žymimas jų nebuvimas. Jei klasės vadovas iš tėvų gauna informaciją, kad nemokamai valgančio auklėtinio mokykloje nebus ilgiau kaip vieną dieną, informuoja apie tai valgyklos darbuotojus.