Parama

Pagal Lietuvos Respublikos Labdaros įstatymą Šiaulių Jovaro progimnazija yra paramos gavėja.

Nuo 2004 m. kiekvienas Lietuvos pilietis iki 2% valstybei sumokėto gyventojų pajamų mokesčio gali skirti pasirinktai organizacijai. Tai paramos teikimo būdas, nereikalaujantis iš gyventojo papildomų materialinių išlaidų.

Norintys ir galintys prisijungti prie ankstesniųjų mokyklos rėmėjų gali užpildyti prašymą (forma FR0512), kurį galima atnešti į progimnaziją, tiesiogiai pristatyti į mokesčių inspekciją, internetu, prisijungus per e-bankininkystę. Jūsų šeimos biudžetas visiškai nenukentės, nes 2 procentai bus pervedami iš Jūsų jau sumokėtų einamaisiais metais pajamų mokesčio.

MOKYKLOS REKVIZITAI IR UŽPILDYMO PAVYZDYS PATEIKTAS čia.

Jūsų parama progimnazijai gali daug ką pakeisti, ji reikalinga ir laukiama. Dėkojame visiems, kurie neabejingi!

Progimnazijos rekvizitai:

Paramos gavėjo identifikacinis numeris (kodas): 190531222
paramos gavėjo pavadinimas: Šiaulių Jovaro progimnazija
adresas: Vytauto g. 132; 76341 Šiauliai
tel. 8 698 44547
El.p. info@jovaras.com