SKU modelis

SKU modelis

Mokinių socialinių kompetencijų ugdymo (SKU) modelis skirtas visoms bendrojo ugdymo mokykloms, siekiančioms visuminio mokinių ugdymo.

SKU sistema unikali tuo, kad į ugdymo procesą įtraukia tiesiogiai su ugdymu nesusijusias įmones, įstaigas, organizacijas, skatina socialinę atsakomybę, telkia ne tik mokyklos, bet ir vietos bendruomenes, kitas suinteresuotas šalis. SKU sistema skirta nuosekliam mokinių socialinės, lyderystės kompetencijos ugdymui,profesiniam veiklinimui, skatina kūrybiškumą, altruizmą, savanorystę.

Socialinių kompetencijų ugdymas Šiaulių m. mokyklose kalendorius čia (https://sku.siauliai.lt/)