Atrinktų į 5 šokių klasę sąrašas

Į 5 šokių klasę atrinkti šie mokiniai (sąrašas)