KAS YRA SMURTAS ARTIMOJE APLINKOJE IR KAIP JĮ ATPAŽINTI?

Kas yra smurtas artimoje aplinkoje ir kaip jį atpažinti.