PENKTOKŲ TĖVELIAMS

2016 m. birželio 2 d. 18 val. aktų salėje įvyks būsimų 5 klasių mokinių tėvelių susirinkimas. 

Būsimiems 5 klasių mokiniams reikalingi šie dokumentai:
1. Vaiko tapatybę patvirtinančio dokumento kopija;
2. Pradinio išsilavinimo pažymėjimas ir jo kopija;
3. Standartizuotų testų apskaitos lapas;
4. Nustatytos formos vaiko sveikatos patikrinimo pažyma (iki rugsėjo 14 d.).

2016 m. birželio 3 d. nuo 9 iki 11 val. būsimų 5 klasių mokiniams bus galima užsakyti uniformas

Administracija