Reikalinga sekretorė

Šiaulių Jovaro progimnazija ieško sekretorės (-iaus) dirbti mokyklos raštinėje. Reikalavimai: turėti aukštąjį arba aukštesnįjį išsilavinimą, dirbti su naujomis ryšių ir kitomis organizacinėmis technikos priemonėmis, dirbti kompiuteriu, gerai mokėti lietuvių ir bent vieną užsienio kalbą. Dokumentų rengimo, tvarkymo, perdavimo ir saugojimo taisyklių išmanymas, viešųjų pirkimų procedūrų išmanymas.Pretendentas privalo pateikti iki 2016 m. liepos 28 d. 15.00 val. el. p. info@jovaras.com gyvenimo aprašymą.
Pakviestus atvykti į pokalbį dėl darbo prašome turėti šiuos dokumentus:
• asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
• išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją;
• atrankai pretendentas taip pat gali pateikti buvusių darboviečių rekomendacijų.
Su pretendentais, kurie atitinka reikalavimus, bus susisiekta telefonu individualiai 2016 m. liepos 29 d.
Tel. pasiteiravimui 8 656 25675, el. p. info@jovaras.com