Šiaulių Jovaro progimnazijos ugdymo(si) ir darbo tvarkos aprašas nuo 2020 m. rugsėjo 1 d.

Šiaulių jovaro progimnazijos ugdymo(si) ir darbo tvarkos aprašas nuo 2020 m. rugsėjo 1 d.