Mokyklos strateginio plano ir metinės veiklos programos rekomendacijų parengimas

Nacionalinės mokyklų vertinimo agentūros projektas

Mokyklos strateginio plano ir metinės veiklos programos rekomendacijų parengimas

Dalyvauti šiame projekte buvo atrinkta 10 šalies švietimo skyrių komandų. Mūsų miesto komandai atstovavo: Rimas Marcinkus, švietimo skyriaus vedėjos pavaduotojas, Sonata Dedūraitė, Didždvario gimnazijos stebėsenos poskyrio vedėja, Irena Ričkuvienė, Jovaro pagrindinės mokyklos direktoriaus pavaduotoja ugdymui, Ligita Kukanauzienė, V. Kudirkos pagrindinės mokyklos direktoriaus pavaduotoja ugdymui, Kęstutis Šaltis, Sandoros pagrindinės mokyklos direktorius.

Projekto tikslas – kartu su šalies švietimo skyriais parengti planavimo procedūrų mokykloje optimizavimo rekomendacijas. Projekto vykdymo metais vyko dalyvių mokymai, kuriuos vedė ir konsultavo šalies ekspertai.
Parengė direktorius Arvydas Kukanauza