Tarptautinis projektas su Rygos Ziemelvalstu gimnazija 2003-2008m.

Tarptautinis projektas su Rygos Ziemelvalstu gimnazija 2003-2008m.

PROJEKTŲ DALYVIAI:
210 Rygos Ziemelvalstu gimnazijos mokinių ir 170 Šiaulių Jovaro pagrindinės mokyklos mokinių – 380 mokinių nuo 7 iki 14 metų
50 Šiaulių Jovaro pgrindinės mokyklos mokytojų ir 55 Rygos Ziemelvalstu gimnazijos mokytojų
3 soc. pedadogės, 2 logopedės
3 mokyklų psichologės
3 bibliotekininkės

ĮGYVENDINTI PROJEKTAI:
Meno projektai
Dramos projektai
Muzikos projektai
Namų ekonomikos projektai
Kalbų projektai (anglų, rusų, lietuvių, latvių)
Sporto projektai
Socialinių mokslų projektai
Tiksliųjų mokslų (matematikos, biologijos, geografijos)
BENDRADARBIAVIMO BŪDAI
4 spektaklių pasirodymai
2 tautinių šokių koncertai
3 kelionių parodos
Meno seminaras
Liaudies grupių pasirodymai
Velykinė mugė
Mokslinė mokytojų konferencija
Patirties mainų projektai
Mokslinė mokinių konferencija
Ekonomikos olimpiada
Sporto žaidimai
10 km ilgio žygis pėsčiomis Līču – Lanģu uolos prie Gaujos upės

Projekto vadovės: Inga Žemaitienė ir Nora Kungienė.

Projekto koordinatorė: Vera Bražienė.