Paminėta knygnešių diena

Knygnešių dienai paminėti Jovaro progimnazijoje 3-4 klasių mokiniai buvo supažindinami su šios dienos svarba, skatinami domėtis knygų skaitymu. Šeštokai jiems demonstravo savo kūrybos projektinius darbus apie praeityje vykusią knygnešystę.

Aštuntokai sudomino vaikus savo perskaitytų knygų iliustracijomis, video filmais. Džiaugiamės bendryste su mokyklos mažesneisiais draugais, buvimu kartu ir galimybe parodyti savo kūrybinius gebėjimus.
Integruotas pamokas organizavo lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja Miglė Jasaitienė