Septintų klasių mokinių anglų kalbos ir dailės pamokų integruotas projektas “Nerk į meną”

Mokiniai kurdami, stengėsi įvairiomis meninės išraiškos priemonėmis atspindėti žymių menininkų kūrybos savitumą. Interpretuodami dailininkų paveikslus, savo darbuose vizualizavo, tai ką diktavo jų fantazija ir asmeninis kūrinio suvokimas.