Aštuntokų išleistuvių šventė

2019 m. birželio 20 d. organizuota progimnazijos aštuntokų pagrindinio ugdymo programos pirmosios dalies baigimo pažymėjimų įteikimo šventė, kuri vyko koncertų salėje „Saulė“. Sėkmingai užbaigus mokslo metus aštuntokus sveikino progimnazijos direktorius Arvydas Kukanauza, mokinių tėvelių vardu pačius nuoširdžiausius padėkos žodžius dovanojo mokytojams Ramūnas Dobrovolskis. 8c klasės mokinė Grytė Kriaučiūnaitė su draugėmis dovanojo nuostabią dainą „Be tavęs“. Mažieji studijos „Melodija“ dainorėliai (mokytoja Laima Kulšytė) sveikino visus nuostabiomis dainomis. Šoko tautinių šokių ansamblio „Šėltinis“ progimnazijos šokėjai (vadovas Romualdas ir Violeta Laugaliai, bei Greta Šveikauskaitė). Visada buvo kartu, džiaugėsi, liūdėjo, didžiavosi vaikų pasiekimais – pirmosios mokytojos ir klasių vadovės. Tradiciškai aštuntokai, su klasių vadovių pagalba, atsidėkodami mokytojams, tėveliams ir artimiesiems parengė savo šventines programas. Pasirodymų metu išgyventos pačios jausmingiausios, nuoširdžiausios emocijos, kurios svarbios išliks prisiminimuose. Pažymėjimų įteikimo metu mokiniai buvo apdovanoti padėkomis už puikius mokymosi rezultatus, sportinius pasiekimus, aktyvią socialinę -pilietinę veiklą, laimėjimus olimpiadose.
Kaip akimirka prabėgo aštuntokų išleistuvių šventė, pripildyta jaunatviško juoko, jaudulio ašarų, sveikinimų, stiprių ir nuoširdžių apkabinimų, jautrių žodžių ir linkėjimų.

 

Indra Malinauskienė