Dieninė vaikų vasaros poilsio stovykla ,,Matematikos ir gamtos mokslų laboratorija”

2017 – 05 – 09 (penktadienį), stovyklos dalyviai lankėsi Šiaulių Dailės mokykloje. Dėstytojai supažindino su meniška mokyklos aplinka ir įvairiomis dailės sritimis. Pravesti edukaciniai užsiėmimai, mokiniai demonstravo savo kūrybiškumą, lakią vaizduotę, originalų mastymą, atlikdami grafikos darbą ,,Monotipija” ir lipdydami iš molio puodelius. Dėkojame Dailės mokyklos mokytojams už bendradarbiavimą, puikius patyrimus, bei jaukų stovyklautojų priėmimą. Mokiniai savo dieną užbaigė gera nuotaika ir naujais įspūdžiais.

Mokytoja Birutė Valantinienė.