Eramus + (KA220) projektas ,,STEMacion for the future“

Šiaulių Jovaro progimnazija 2022-2024 metais dalyvauja programoje Erasmus+ (KA220) švietimo partnerystei kurti ir gerinti, bendradarbiavimo, inovacijų ir dalijimosi gerąja patirtimi tikslais. Kovo 15-19 dienomis Jovaro progimnazijos komanda vyko į pirmąjį Eramus + (KA220) projektą ,,STEMacion for the future“ susitikimą, kuris buvo organizuotas Ispanijoje Albacete mieste.

Šio susitikimo tikslas buvo susipažinti, prisistatyti, pristatyti savo šalį, numatyti veiklas tolimesniam bendradarbiavimui. Projekto dalyviams buvo įteikti sertifikatai.

Su projekto dalyviais ir vykdomomis veiklomis galima susipažinti internetiniame puslapyje www.stemaction.net