Erasmus+“ programos projekto „Ugdymo karjerai sistemos tobulinimas Šiaulių miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose“ veiklos Prancūzijoje

Grupė Šiaulių miesto progimnazijų ir gimnazijų pedagogų (tarp jų – Jovaro progimnazijos karjeros specialistė Viktorija Būdvytytė) kovo 6-12 d. dalyvavo Šiaulių miesto savivaldybės administracijos organizuoto projekto „Ugdymo karjerai sistemos tobulinimas Šiaulių miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose“ veiklose Paryžiuje (Prancūzijoje).

Projekto dalyviai susipažino su Prancūzijos švietimo sistema, kartu su grupės vadove Prancūzijoje Giedre Cibulskaite-Veršinskiene lankėsi ugdymo įstaigose, grožėjosi įspūdingais Paryžiaus kultūriniais objektais. Projekto metu aplankyta „Turbulences“ įstaiga, pameistrystės centras „Campus des métiers et de l’entreprise“, profesinis licėjus su pameistrystės centru „Lycée Belliard“, Emile Zola pradinė mokykla. „Turbulences“ įstaigoje mokomi autistai. Jaunuoliai gali išmokti siuvimo, dainavimo, maketavimo, piešimo, grojimo įvairiais instrumentais, akrobatikos, šokio ir kitų specialybių. Jiems taip pat suteikta galimybė įstaigoje įsidarbinti. Pameistrystės centre „Campus des métiers et de l’entreprise Bobigny“ galima įgyti kirpėjo, kosmetologo, fotografo, virėjo, konditerio, automechaniko ir kt. profesijas. Pameistrystės centro bibliotekoje karjeros specialistas p. Thang projekto dalyvius supažindino su Prancūzijos profesinio orientavimo sistema. Dalyvaudami patyriminiame profesiniame veiklinime viešbučių ir restoranų profesiniame licėjuje bei pameistrystės centre „Lycée Belliard“, pietaudami centro restorane, projekto dalyviai galėjo stebėti, kaip dirba padavėjai ir barmenai, kaip pedagogai prižiūri mokinių darbą. Centre su pameistriais diskutuota apie jų profesinį pasirinkimą. Aplankytoje Emile Zola pradinėje mokykloje praktikuojama institucinė pedagogika. Mokykla turi savo įstatymus, klasės taisykles, yra įkūrusi savo valiutą, turi Gutenbergo spaustuvę, leidžiamas mokyklos laikraštis. Klasės taryba, „noriu pasidžiaugti…“, „informuoju…“, „siūlau…“ – tai institucinės pedagogikos elementai, padedantys sumažinti patyčias, sukurti nehierarchinį mokinio ir mokytojo bendravimo modelį. Laisvu nuo užsiėmimų metu projekto dalyviai aplankė žymiausius Paryžiaus kultūros objektus: Triumfo arką, Luvro muziejų, Eliziejaus laukus, Liuksemburgo sodus, Eifelio bokštą, didžiausią operos ir baleto teatrą pasaulyje – Garnjė rūmus, Orsė muziejų, žymųjį Monmartro rajoną. Projekto dalyviai įvykdė planuotas veiklas, pasiekė numatytus tikslus, patobulino profesines, bendravimo ir bendradarbiavimo, mokėjimo mokytis, bendrąsias kompetencijas, o įgyta patirtimi pasidalins su kolegomis bei mokiniais. Už sklandžiai organizuotą, informatyvią kelionę dalyviai dėkoja projekto organizatorei, Šiaulių miesto savivaldybės Projektų valdymo skyriaus vyr. specialistei Giedrei Chrapač.

Progimnazijos karjeros specialistė V. Būdvytytė