Gamtosauginio ugdymo diena

2019 m. kovo 28 d. Šiaulių Jovaro progimnazijoje vyko Gamtosauginio ugdymo diena. Ši diena buvo skirta 5-8 klasių mokiniams, kai mokiniai ir mokytojai dalyvavo įvairiose patyriminėse, kultūrinėse, edukacinėse veiklose, skirtose gamtosauginiam ugdymui. Šiemet pasirinkta akcentuoti plastiko keliamą žalą mus supančiai gamtai. Mokiniai turėjo galimybę susipažinti su plastiku, jo gamyba, produktais, rūšiavimu, o svarbiausia ugdytis pilietinę atsakomybę, atsakingą požiūrį į aplinkos išsaugojimą, taršos mažinimą, suvokti žmonijos atsakomybę dėl taršos padarinių. Dvi pamokos buvo skirtos kurti gaminius iš antrinių žaliavų, prikeliant plastiką naujam gyvenimui, panaudojant daiktą dar kartą. Mokiniai suteikė naudotiems daiktams naują paskirtį – gamino dekoratyvines žuvytes, gėles ar interjero puošybinius elementus, pasitelkdami paprasčiausius naudotus plastikinius butelius ir dailės priemones. Netradicinės medžiagos, įvairi kūrybinė veikla tapo paskata naujų idėjų generavimui, netradicinių medžiagų panaudojimui ir priminė apie plastiko sukeliamas gamtosaugines problemas.