Gamtosauginio ugdymo diena

2018 m. kovo 20 d. progimnazijoje vyko Gamtosauginio ugdymo diena „Be vandens nėra gyvybės“. Šios dienos veiklų tikslas – ugdyti mokinių pažinimo, komunikavimo, socialines kompetencijas, integruoti gamtosauginį ugdymą į mokomųjų dalykų turinį.Mokiniai, per įvairias veiklas, aiškinosi vandens reikšmę Žemėje, žmogaus organizmui, diskutavo apie vandens telkinių taršos poveikį organizmams ir šios taršos poveikio mažinimo galimybes. Žiūrėjo mokomuosius filmus, kurie atskleidė įvairias vandens būsenas, dėsningumus, reiškinių pritaikymo galimybes kasdieniniame gyvenime, atliko kūrybinius darbus.

Fizikos mokytoja
Ramunė Mickaitienė