Gerbiami tėveliai,

Informuojame Jus, kad Lietuvos švietimo darbuotojų profesinė sąjunga jau visą mėnesį organizuoja visuotinį mokytojų streiką. Dalis mokyklų palaiko kolegas ir jungiasi prie streikuojančių, reikalaudami geresnių darbo sąlygų.Šiaulių Jovaro progimnazijos mokytojai pritaria iškeltiems reikalavimams ir savo pilietinį apsisprendimą išreiškia prisijungdami prie streikuojančių šalies pedagogų. 2018 m. gruodžio 13-14 d.d., t.y. šį ketvirtadienį ir penktadienį, didžioji dalis mokytojų pamokų neves. Su konkrečiais šių dviejų dienų tvarkaraščių pakeitimais klasių vadovės ir kuratorės mokinius supažindino ir tvarkaraščius išsiųs kiekvienam mokiniui.
Nemokamą maitinimą gaunantys mokiniai progimnazijos valgykloje gali pavalgyti jiems patogiu metu. Maitinimą užsisakiusiems mokiniams už šias dvi dienas susitarimu perkelsime į kitą mėnesį.
Prašome Jūsų solidarumo ir supratingumo palaikant mūsų siekius. Streikui pasibaigus, mokytojai ugdomąją medžiagą perteiks koreguodami ugdymo planus ir veiklą. Jei streiko metu į mokyklą ateis mokiniai ne pagal pakeistą tvarkaraštį ar nevykstant pamokoms, jų saugumu ir veikla pasirūpins mokyklos administracija ir streiko komitetas.
Apie vykstančius pasikeitimus ar kitokią aktualią informaciją Jums pateiksime operatyviai.
Daugiau informacijos apie streiką galite rasti LŠDPS tinklapyje: http://www.lsdps.lt/

Pagarbiai progimnazijos direktorius Arvydas Kukanauza