Knygnešio dienos minėjimas

Kovo 16 d. Lietuvoje minima kaip Knygnešio diena. Šią dieną pagerbiami knygnešiai, lietuvių kalbos draudimo metais platinę lietuviškas knygas, kai po 1863 – 1864 metų sukilimo Rusijos imperijos valdžia uždraudė leisti ir platinti knygas lietuvių kalba.Bibliotekoje taip pat paminėta Knygnešio diena. 6 d kl. mokinys Erikas Peleckis, knygnešio Jono Krikčiūno – Jovaro proanūkis, dalijosi šeimos prisiminimais. Jo senelis ne tik gabeno draudžiamas lietuviškas knygas, bet buvo pažįstamas su visais žymiausiais Šiaurės Lietuvos knygnešiais. Už šią veiklą jis kalėjo, net buvo peršautas.
8 c kl. mokinės Eglė Bagdonaitė ir Viktorija Rupšytė pristatė skaidres ir pasakojo apie lietuviškos spaudos draudimą Lietuvoje, papasakojo apie žinomiausius knygnešius bei jų susidūrimų su caro žandarais istorijas, priminė apie slaptąsias mokyklas, daraktorių veiklą.
Knygnešio dienos paminėjime dalyvavo 5A klasės mokiniai, istorijos mokytoja Vaida Vinogradovaitė, lietuvių kalbos mokytoja Asta Buškuvienė.

Bibliotekos vedėja Jūratė Petraitienė