Laisvos vietos Jovaro progimnazijoje

2015 – 2016 m. m. laisvų vietų yra šiose klasėse:
• 4-oje klasėje – 5
• 7-oje klasėje – 7

Administracija