Lietuviškos spaudos atgavimui – 120

Gegužės  7- ąją   dieną progimnazijos bibliotekoje  paminėta  Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos diena.

Istorijos mokytoja Vaida V. 5 a kl. ir 5 d kl. mokiniams papasakojo apie spaudos draudimo laikotarpį, knygnešius, slaptąsias mokyklas. Priminė tautinio atgimimo puoselėtojus: Vincą Kudirką, Joną Basanavičių, Motiejų Valančių, Lauryną Ivinskį.

Susitikimo pabaigoje mokiniai atsakė  į viktorinos klausimus.

Bibliotekininkės