Lietuvos Nepriklausomybės kelias

2019 m. kovo 8 d. Jovaro progimnazijos bibliotekoje minėjome Lietuvos Valstybės atkūrimo ir Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo šventes. Vyko netradicinė pamoka. Istorijos mokytoja V. Vonogradovaitė 7 a kl. mokiniams priminė svarbiausius įvykius, vykusius iki Lietuvos Tarybai pasirašant Lietuvos valstybės atkūrimo aktą, Lietuvos tarpukario laikotarpį bei pirmuosius žingsnius atkuriant Lietuvos nepriklausomybę po sovietų okupacijos.Su mokiniais prisiminti Lietuvos prezidentai, LR konstitucijos priėmimas, pirmieji seimo rinkimai. Mokiniai pamokos pabaigoje dalyvavo viktorinoje apie lietuvių kalbą, istoriją, garsius Lietuvai asmenis.

Jūratė Petraitienė