Padėkos vakaras „Džiaukimės kartu“

Metų pabaiga – toks laikas, kai skaičiuojami padaryti darbai, kai mintyse dėliojami padėkos žodžiai tiems, kurie prisideda prie savo mokyklos garsinimo. 2017 m. gegužės 18 dieną progimnazijos aktų salėje vyko padėkos vakaras „Džiaukimės kartu“. Džiugu, kad į renginį susirinko ne tik mokiniai ir mokytojai, bet ir mokinių tėveliai. Šventės pradžioje direktorius Arvydas Kukanauza padėkojo mokiniams ir mokytojams bei tėveliams už jų pastangas ir nuoširdų darbą per visus mokslo metus. Renginio metu mokiniams įteikti padėkos raštai už pasiekimus miesto ir respublikos olimpiadose, konkursuose, padėkota mokytojams už mokyklos garsinimą, tėveliams – už rūpestį ir globą, už išaugintus puikius sūnus ir dukras. Šventės dalyviams skambėjo dainos, kurias atliko 8c klasės mokinės Amelita ir Meda bei ketvirtokų ansamblis (vadovė Laima Kulšytė), renginį papuošė tautinių šokių ansamblio „Šėltinis“ 8c klasės šokėjai (vadovas Romualdas Laugalis), jaunatvišką energiją skleidė pramoginių šokių šokėjai 7c klasės mokinė Agnė su gimnazistu Arnu. Renginio vedėjos 6d klasės mokinės Viktorija ir Gabrielė šventės pabaigoje dėkojo visiems dalyvavusiems padėkos vakare „Džiaukimės kartu“ ir palinkėjo kuo daugiau ieškojimų, atradimų ir atkakliai siekti savo tikslų.
Pridedame mokinių ir mokytojų garsinusių progimnazijos vardą sąrašą.

Neformaliojo ugdymo organizatorė Genutė Mikoliūnienė