PASAULINĖ PSICHINĖS SVEIKATOS DIENA

Spalio 10 dieną mūsų mokykloje buvo paminėta Pasaulinė psichikos sveikatos diena. Ją organizavo švietimo pagalbos specialistai. Mokyklos mokiniai ir mokytojai ryte buvo sutikti skambant nuotaikingai muzikai. 5b klasės mokiniai visiems ateinantiems klijavo šypsenėles, dalindami saldainiukus linkėjo geros dienos.Visų trečių klasių mokiniai piešė piešinius tema „Kaip jautiesi.“ Parodėlė eksponuojama trečio aukšto vestibiulyje ir bibliotekoje. Ilgosios pertraukos metu mokiniai ir mokytojai galėjo užrašyti arba nupiešti savo nuotaiką ir užklijuoti ant „Psichinės sveikatos“ medžio.
Ši diena buvo labai svarbi visiems, mažieji bendruomenės nariai pradėjo domėtis, kas yra ta psichikos sveikata. Vyresnieji gavo priminimą, kad privalu rūpintis savo psichikos sveikata. O mokytojai ir mokinių tėvai gavo informacinį straipsnį kaip rūpintis psichikos sveikata.
Švietimo pagalbos specialistai dėkoja už bendradarbiavimą mokytojai Norai Kungienei, 3 klasių mokytojoms Aušrai Simavičiūtei, Giedrutei Švirikienei ir Ramunei Toleikienei, bibliotekininkei Viktorijai Būdvydytei ir visuomenės sveikatos priežiūros specialistei Sigitai Dambinskienei.