Progimnazijos darbo tarybos rinkimai

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos darbo kodekso 171 straipsnio 2 dalimi ir 2017 m. gruodžio 15 d. Šiaulių Jovaro progimnazijos direktoriaus įsakymu Nr.V-163 dėl Šiaulių Jovaro progimnazijos darbo tarybos rinkimų komisijos, mokykloje organizuojami darbo tarybos rinkimai.

Šiaulių Jovaro progimnazijos darbo tarybos rinkimų komisijos sudėtis:
Komisijos pirmininkė – bibliotekininkė Viktorija Būdvytytė.
Narės: istorijos mokytoja Vaida Vinogradovaitė,
karjeros specialistė Dalia Zorienė.

Kas gali būti kandidatai į Darbo tarybą? Reikalavimai kandidatams
Darbo tarybos nariais gali būti renkami visi darbuotojai, kurių pagrindinė darbovietė yra Šiaulių Jovaro progimnazija, sulaukę aštuoniolikos metų ir kurių darbo santykiai su progimnazija trunka ilgiau kaip šešis mėnesius.
Kandidatais į Šiaulių Jovaro progimnazijos darbo tarybą negali būti Šiaulių Jovaro progimnazijos direktorius ir pagal įstatymus, įgaliojimus ar steigimo dokumentus jam atstovaujantys asmenys bei rinkimų komisijos nariai.

Kas gali siūlyti kandidatus? Kur pateikti siūlymus? Datos
Kandidatus į darbo tarybos narius gali siūlyti rinkimų teisę turintys darbuotojai, kurių pagrindinė darbovietė yra Šiaulių Jovaro progimnazija.
Kiekvienas darbuotojas gali pasiūlyti po vieną kandidatą raštu kreipdamasis į darbo tarybos rinkimų komisiją ir pateikdamas rašytinį siūlomo kandidato sutikimą būti renkamam į darbo tarybą.
Kandidatų siūlymus ir sutikimus iki 2018 m. sausio 26 d. 15.30 val. galima pateikti darbo tarybos rinkimų komisijos pirmininkei Viktorijai Būdvytytei.

Šiaulių Jovaro progimnazijos bendruomenės pasiūlytų kandidatų sąrašas bus paskelbtas 2018 m. sausio 29 d.

2018 m. vasario 12 d. 8.00-16.30 val. progimnazijos bibliotekoje vyks Šiaulių Jovaro progimnazijos darbo tarybos rinkimai.

Informaciją pateikė
Šiaulių Jovaro progimnazijos darbo tarybos rinkimų komisija