20171010_151951

Psichikos sveikatos dienos minėjimas Jovaro progimnazijoje

2017 m. spalio mėn. 10 d. minima psichikos sveikatos diena. Šiaulių Jovaro progimnazijoje socialinė pedagogė Giedrė Kaminskaitė, psichologė Sigutė Kaušiuvienė ir visuomenės sveikatos priežiūros specialistė Sigita Dambinskienė organizavo ir vykdė akciją „NUPIEŠK EMOCIJĄ, PADOVANOSIM ŠYPSENĄ“. Akcijos metu buvo priminta, kad psichikos sveikata – emocinis ir dvasinis atsparumas, kuris leidžia patirti džiaugsmą ir ištverti skausmą, nusivylimą, liūdesį. Tai teigiamas gėrio jausmas, kuriuo remiasi tikėjimas savo bei kitų žmonių orumu ir verte. Buvo pabrėžta, kad psichikos sveikata tai: 1. Gebėjimas būti savimi tarp kitų; 2. Emocinė ir dvasinė būsena, kuri leidžia žmogui džiaugtis gyvenimo pilnatve, bet taip pat išgyventi skausmą ir liūdesį; 3. Gebėjimas išreikšti save tokiais būdais, kurie teikia malonumą pačiam individui ir aplinkiniams; 4. Gebėjimas pačiam daryti sprendimus ir už juos atsakyti.
Dalyvauti akcijoje buvo pakviesti mokyklos mokiniai ir mokytojai. Kartu piešėme savo emocijas, iš kurių buvo sukurtos emocijų gėlės, jomis šiuo metu galima grožėtis mokyklos bibliotekoje. Mokyklos psichologė S. Kaušiuvienė kartu su socialine pedagogė G. Kaminskaite paruošė ir pasidalino Tamo dienyne pristatymus mokytojams ir tėveliams, kaip galima padėti vaikams jaustis geriau.

Informaciją paruošė Socialinė pedagogė G. Kaminskaitė