img_1092

Šiaulių Jovaro progimnazijai 25-eri

2016 m. spalio 24 – 28 d. Šiaulių Jovaro progimnazijos 25–mečiui skirta jubiliejinė savaitė. Mokykloje visą savaitę vyko šventiniai renginiai: Sporto šventė „Linksmi, sveiki ir žvalūs“ ir Naujojo stadiono atidarymas, Mokyklos diena, Draugų diena, šventinė eisena, jubiliejinis šventinis koncertas. Šiltų pokalbių, jausmų, emocijų, prisiminimų prisipildė visa mokykla.2016 m. spalio 24 diena progimnazijoje tapo didele švente bendruomenei, nes įvyko modernaus sporto aikštyno atidarymo ceremonija.
Mokyklos dieną atverstas metraščio albumas, demonstruojamos nuotraukos – tai puiki proga stabtelėti, pažvelgti į praėjusius metus, prisiminti koks margaspalvis nueitas kelias. Bibliotekoje mokiniai klausėsi Jovaro provaikaičių pasakojimų „Jonas Krikščiūnas – Jovaras provaikaičių atmintyje…“. Mokiniai parengė parodą „25 svarbiausi žodžiai mokyklai“. Į progimnaziją atvyko ir šiltais prisiminimais apie mokyklinį gyvenimą dalijosi mokinių tėveliai, pamokas vedė buvę mokyklos mokiniai. Šią dieną organizuota klasių fotosesija.
Draugų dieną „Pamoka kitaip: Didždvaris Jovare – Jovaras Didždvaryje“. Kadangi bendradarbiaujame su Didždvario gimnazija jau 15 metų, įvyko mokytojų pasikeitimai ir progimnazijoje vedė pamokas Didždvario gimnazijos mokytojai, Jovaro progimnazijos mokytojai bendravo su gimnazistais. Buvę mokiniai parengė sveikinimų ir linkėjimų plakatų parodą. 7-8 klasių mokiniai dalyvavo konkurse „Proto mūšis“ Didždvario gimnazijoje. Mokykloje viešėjo Moksleivių namų dramos studijos „Kampanija šauni“ aktoriai ir mokinius pakvietė stebėti spektaklį. Bibliotekoje eksponuojama knygos ženklo „Ekslibris“ paroda.
Spalio 28 dieną organizuota 1 – 8 klasių šventinė eisena miesto gatvėmis. Mokyklos bendruomenė vilnijanti balionais ir šūkiais patraukė link Šiaulių kultūros centro, kuriame jau laukė šventinio koncerto programos dalyviai.
Jubiliejinės savaitės akcentas – baigiamasis šventinis koncertas, kuriame dalyvavo progimnazijos bendruomenė ir gausus būrys svečių. Renginio pradžioje šventės dalyvius pasveikino I-osios muzikos mokyklos smuikininkų ansamblis, o nusipelniusiems mokyklai bendruomenės nariams įteiktos Švietimo ir mokslo ministerijos padėkos. Koncertinėje programoje dalyvavo ansamblio „Melodija“ dainininkai, vaikų ir jaunimo tautinių šokių ansamblis „Šėltinis“, šventinę programą sujungė „Mažasis princas“ pasakojimo intarpai, kurio autorė ir režisierė Nijolė Jasaitienė.
Kiekvienos mokyklos istorija susideda iš daugelio mažesnių istorijų, kurias rašė ir teberašo buvę bei esami mokiniai ir mokytojai. Šis jubiliejus – tai malonus stabtelėjimas kasdienės veiklos sūkuryje, susimąstymo akimirka, naujų sumanymų įgyvendinimo pradžia.

Neformaliojo švietimo organizatorė G. Mikoliūnienė