hoc-thuat-la-gi1

Startuoja projekto „LECTIO DE VIA / Skaitymo kelias“ veiklos

2018 metų sausio mėn. startuoja ES struktūrinių fondų finansuojamas projektas „LECTIO DE VIA/Skaitymo kelias“ (09.2.1-ESFA-K-728 „Ikimokyklinio ir bendrojo ugdymo mokyklų veiklos tobulinimas“). Projektą įgyvendina Šiaulių rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyrius su Biržų švietimo pagalbos tarnyba bei Šiaulių Jovaro progimnazija (konsultuojanti mokykla). Projekto veiklas vykdys Šiaulių r. Voveriškių mokykla, Šiaulių r. Gruzdžių gimnazija, Šiaulių r. Pakapės mokykla, Šiaulių r. Kairių pagrindinė mokykla, Šiaulių r. Drąsučių mokykla. Šių mokyklų konsultantė – Šiaulių Jovaro progimnazija. Projekto tikslas – tobulinti mokinių skaitymo, rašymo, kalbėjimo kompetencijas; tobulinti mokytojų integruoto mokymo(si) planavimo ir įgyvendinimo bei kolegialaus bendradarbiavimo kompetencijas. Projekte suplanuotos veiklos bus įgyvendinamos dvejus kalendorinius metus (iki 2020 m. sausio 1 d.) ir tęsiamos paskesnius 3 metus po projekto pabaigos. 

Šiaulių Jovaro progimnazijos lietuvių kalbos mokytojos Inga Balčytienė, Asta Buškuvienė, Miglė Jasaitienė, Lina Mačiulskienė ir pagrindinio ugdymo skyriaus vedėja Skaidra Mockevičienė, bendradarbiaudamos su Šiaulių rajono mokyklų įvairių dalykų mokytojais, kartu rengs 7-8 kl. lietuvių kalbos ir mokomųjų dalykų (matematikos, istorijos, geografijos, biologijos, fizikos, chemijos) integruotus pamokų planus ir praktiškai juos išbandys savo pamokose bei stebės kolegų vedamas pamokas. Jovaro progimnazija, kaip konsultuojanti mokykla, dalinsis gerąja darbo patirtimi – suorganizuos ir praves 2 dienų seminarą „Nuo integruotų pamokų prie integruotų dalykų programų“ Šiaulių r. mokyklų mokytojams, stebės kolegų vedamas pamokas, teiks kolegialų grįžtamąjį ryšį.

Informaciją parengė Skaidra Mockevičienė