STEAM diena

Balandžio 19 d. mokykloje buvo vykdoma STEAM patyriminė ugdomoji veikla. 5-6 klasių mokiniai vykdė projektą „Ugnikalnis„, 7-8 klasių – projektą „Skęsta – neskęsta“. Stebėdami mokomuosius filmus, pateiktis, mokiniai susipažino su ugnikalnių sandara, kilme, žymiausiais pasaulio ugnikalniais, Bermudų trikampio, Mičigano ežero paslaptimis, sprendė kryžiažodžius.Kūrybinio rašymo pratybų metu septintokai ir aštuntokai rašė laišką ateities kartoms, diskutavo, ko palinkėti žmogui, skaitančiam laišką po 50 metų, kaip išsaugoti mūsų planetą – Žemę.
Atlikdami praktines užduotis mokiniai eksperimentavo. Užduotys „Kodėl laivelis plaukia?“ , „Vulkano išsiveržimas“ suteikė praktinių žinių, darbų atlikimo įgūdžių, skatino kūrybines idėjas sieti su mokslo žiniomis.
Mokinių pagaminti vulkanai „veržėsi“ mokyklos kieme, suteikdami džiaugsmo, įžiebę norą kurti , konstruoti, eksperimentuoti.

Biologijos mokytoja Aušra Saulytienė