Tarptautinis konkursas “Spelling Bee”

7d klasės mokinės M.P ,L.E dalyvavo tarptautiniame konkurse “Spelling Bee”. Konkursas vyko online, kuriame dalyvavo Lietuvos, Estijos, Latvijos 7 klasių mokiniai.

Šio konkurso tikslas gebėti pasakyti paraidžiui, nenaudojant rašymo priemones ar popieriaus lapo. Ačiū mokinėms už pastangas konkurse bei mokyklos atstovavimą.