Užsienio kalbų stovyklos antroji diena. ,,Talšos ekologinio tako stebuklai‘‘

Vėjuotą antradienio dieną stovyklautojai išsiruošė į Gamtininkų centrą. Ten juos pasitiko vadovė Inga. Mokiniai ėjo ekologiniu taku palei Talšos ežerą ir žiūrėjo gamtinius stebuklus.Pirmasis bandymas – stebėjimas. Vaikams reikėjo su žiūronais stebėti gamtos paukščius ežere, pabandyti juos pasakyti, palyginti ir atrasti tinkamą paveikslėlį. Antrasis bandymas – stebuklas. Atėjus į miško paunksnę reikėjo ieškoti vabaliukų ir dėti juos į tinkamą indelį. Suradus grupėse buvo aptarta kokie tai vabalai, kaip vadinasi, kodėl jie tokie. Trečiasis bandymas – stebuklas. Augalų ieškojimas pagal paveikslėlius. Kai kas rado augalus su žiedais, kiti suklydo, bet visi aptarėme ir išmokome keletą augalų pavadinimų. Ketvirtasis stebuklas – medžių galia. Mokiniai sužinojo, kad vieni medžiai – vampyrai, kiti – donorai, vieni energiją atiduoda, kiti iš žmogaus traukia energiją. Grįžę į mokyklą mokėmės gamtinius žodžius vokiškai ir rusiškai, žaidėme visokiausius žaidimus grupėse, su paveikslėliais, su šaukštais ir kamuoliukais.

Užsienio kalbų metodinė grupė