Vasaros užsienio kalbų mokymosi stovykla

2017 m. birželio 12-16 dienomis Jovaro progimnazijoje bus organizuojama Vasaros užsienio kalbų mokymosi stovykla 5-6 klasių mokiniams. Stovyklos metu mokiniai intensyviai bendraus užsienio kalbomis (anglų k., vokiečių k., rusų k.), atliks įvairias kūrybiško mokymosi užduotis, ugdančias individualius mokinio užsienio k. kalbinius gebėjimus. Bus organizuojami pramoginiai renginiai, išvykos, ekskursija (su edukacine programa).Stovykla truks 5 dienas, kasdien po 4 valandas ( nuo 10 val. iki 14 val.). Stovykloje su mokiniais dirbs užsienio kalbų mokytojai. Stovyklos vadovė Lina Juškevičienė. Detalesnė informacija pateikiama Tamo. Pageidaujantys lankyti stovyklą registruojasi elektroniniu būdu iki gegužės 26 d. rašydami pranešimą mokytojai Linai Juškevičienei el. paštu: l.juskev@gmail.com arba žinute į Tamo.

Jovaro progimnazijos administracija