„Veiksmo savaitė BE PATYČIŲ 2016”

2016 m. kovo 14 – 20 d. visoje Lietuvoje vyko „Veiksmo savaitė BE PATYČIŲ 2016“. Jovaro progimnazija taip pat jau 7 metus prisidėjo prie šios akcijos. Progimnazijoje vyko daug veiklų ne tik prieš patyčias, bet ir stiprinančių tarpusavio bendradarbiavimą, bendravimą, draugiškumą. Į veiklas įsijungė visa mokyklos bendruomenė. Veiklos prieš patyčias, už draugiškumą prasidėjo nuo 2016 – 02 – 25 vykusių 7 – 8 kl. mokinių ir Erasmus studentų draugiškų futbolo rungtynių „Futbolas prieš patyčias”. Futbolo rungtynes organizavo I.Grušienė.
Nuo 2016 – 03 – 14 vyko 1 – 4 kl. mokinių koliažo „Draugiškas pasaulis“ eksponavimas prie bibliotekos. Koliažą kurė 1 – 4 kl. mokiniai ir jų mokytojai.
6 klasių mokiniai ir dailės mokytoja L. Putramentienė bendradarbiaudami su socialine pedagoge kūrė bendrą projektinį darbą „Svarbiausi dalykai gyvenime“. Mokinių darbai visą savaitę buvo demonstruojami I aukšto fojė stenduose.
5 klasių mokiniai dalyvavo linksmosiose estafetėse „Už draugystę“, kurias organizavo kūno kultūros mokytojai I.Grušienė ir V.Maziliauskas.
5a, b ir d klasių mokiniai, vadovaujami klasės kuratorės S.Gubinskytės, rašė laišką su patarimais „Draugui, kuris patiria patyčias“. Iš geriausių darbų buvo sukurta paroda bibliotekoje.
Visą savaitę vyko integruotos žmogaus saugos pamokos „Koks būtų pasaulis be patyčių“, kuriose mokytoja E.Drulienė vaikams priminė, aiškino ir diskutavo, kokios būna patyčios, kaip elgtis, kuo pagalbos prašymas skiriasi nuo skundimo. Mokytojai padėjo visuomenės sveikatos priežiūros specialistė S.Dambinskienė ir socialinė pedagogė G.Kaminskaitė. Vaikai buvo apdovanoti ŠU studenčių sukurtais lipdukais “Savaitei be patyčių”.
Psichologė R.Balčiūnaitė kartu su Šiaulių Didždvario gimnazijos mokinėmis vedė klasės valandėles „Vyresnis į pagalbą jaunesniam”, kurios padėjo mokiniams daugiau suprasti apie draugystę ir apsisaugojimą nuo patyčių.

Visiems labai ačiū už aktyvią veiklą veiksmo savaitėje BE PATYČIŲ 2016!

Socialinė pedagogė Giedrė Kaminskaitė