Žemės dienai paminėti

Kovo 20 dieną pasaulyje minima Žemės diena, skirta priminti, kokia svarbi mums yra mūsų planeta. Šiemet Jovaro progimnazijos 5-7 klasių mokiniai kūrė koliažus „Žemė – mano pasaulis“, kuriuose atsispindėjo raginimai išsaugoti švarią Žemę ateities kartoms, rūpinimasis taika pasaulyje. Mokinių kūrybinę veiklą organizavo geografijos mokytojos Aušra Mendelienė, Renata Kulevičienė, biologijos mokytoja Aušra Saulytienė bei dailės mokytoja Lolita Putramentienė. Džiaugiamės mokinių entuziazmu ir kūrybiniais darbais.7-8 kl. mokiniai, vadovaujami geografijos mokytojų Aušros Mendelienės bei Renatos Kulevičienės ir biologijos mokytojos Aušros Saulytienės, kovo mėn. vykdė tiriamąją veiklą „Vizuali kraštovaizdžio tarša“. Tyrimo metu mokiniai fiksavo netvarkingą, suardytą, prišiukšlintą aplinką, nustatinėjo taršos intensyvumą, rekomendavo būdus, kaip tą vietą sutvarkyti.
Mokinių darbai „Žemė – mano pasaulis“ bus eksponuojami progimnazijos II aukšte iki balandžio mėn. pabaigos.
Susipažinti su mokinių tiriamosios veiklos „Vizuali kraštovaizdžio tarša“ rezultatais galima biologijos ir geografijos kabinetuose.
Dėkojame mokytojams ir mokiniams už aktyvų dalyvavimą.

 

Dalyvavusių mokytojų vardu veiklą apibendrino geografijos mokytoja Aušra Mendelienė